Fasadrenovering

Dags för fasadrenovering

Har du sprickor i din fasad? Håller färgen på att blekna? Har det gått många år sen något arbete gjordes på fasaden?

 

En fräsch och välhållen fasad lyfter inte bara husets utseende utan skyddar också mot fuktskador och andra problem.

En fasadrenovering är en investering i ditt hem som både förbättrar dess värde, energieffektivitet och utseende.

Ibland kan det räcka att bara laga specifika delar av fasaden medan det i andra fall kan vara nödvändigt att byta ut hela fasaden.

Olika material på fasaden har olika livslängd och därmed tillkommer olika utmaningar. Här på Din Lokala Hjälpreda

är vi experter på renoveringar och även då fasadrenoveringar.

Vi har för nuvarande flera fasadprojekt på gång både på Gotland och i Stockholm. I den här artikeln kommer du

att få lära dig mer om fasader och vad som är viktigt att tänka på när det är dags för en fasadrenovering.

 

Frågor och svar om fasadrenovering

 

En byggnads yttre del kallas för fasaden. Fasaden är ”ansiktet” på ett hus och förbättrar man detta så kommer inte bara dess värde att öka utan det kommer bli bättre både energimässigt och trivselmässigt. Tre exempel på fasader är: träfasad, putsfasad och tegelfasad. Vilken har du?

I den här artikeln vill vi hjälpa dig att förstå vad en fasadrenovering innebär och svara på frågor som du kan ha gällande pris, tidsåtgång och helt enkelt förklara alla begrepp.

Hur ofta behöver man renovera fasaden?

 

Det enkla svaret är att det beror på! De faktorer som avgör hur när man behöver renovera en fasad är:

fasadmaterialet (trä, tegel eller puts?) och hur påverkat det är (sprickor, skador och smuts) av väder, vind, regn samt trafik.

Har du sett sprickor i din fasad? Små sprickor blir större och kan leda till problem.

Håller färgen på att blekna eller flagna? Då är det dags att måla om fasaden både för att det ska se snyggt ut och för att skydda materialet.

Har du upptäckt mögel och mossa på fasaden? Då behöver du snabbt ta tag i det – alltså vattentätningen i fasaden behöver åtgärdas.

Kort sagt kan man säga att träfasader behöver bli ommålade vart 10e år samt byta ut skadat material. Putsade fasader med större skador kräver att man ska ta bort allt gammalt material och putsa om fasaden helt och med mindre skador räcker det att laga dem och putsa om den befintliga fasaden. Tegelfasader har en längre livslängd än de övriga men kan vara svårare att åtgärda.

Det är viktigt att hålla koll på fasaden och att vid behov utföra underhållsarbete som att tvätta, utföra avfärgning, fasadputs och sätta nytt ytskikt för att förlänga fasadens livslängd.

 

Vill du ha offert på arbetet? Få en offert på ny fasad här 

Hur renoverar man en fasad?

 

Det första man behöver göra är att identifiera problem son finns på den nuvarande fasaden.

Fasaden kan vara gammal och sliten med fuktskador, sprickor i fasaden eller att det finns problem med isoleringen. Med en professionell bedömning kommer du fram till vilken omfattning arbetet kräver samt vilka material som är mest lämpliga för ett fasadbyte – allt från tegel, trä, sten, puts till moderna kompositmaterial.

Olika tillvägagångsätt för att renovera en fasad

 

Man kan behöva göra olika typer av fasadrenoveringar på en och samma bostad. Eller så krävs det bara ett specifikt tillvägagångssätt. När man totalrenoverar ett hus så kan man även byta ut fasad helt och hållet vilket kallas total ommantling. Här är några exempel:

Ytbehandling: målning, applicering av ny puts på fasaden.

Reparationer: åtgärda skador och byta ut skadat material (tegelstenar eller paneler)

Tilläggsisolering: isoleringsmaterial som isoleringsplattor på utsidan av fasaden för att förbättra energieffektivitet

Exempel på en fasadrenovering

Innan ett fasadbyte krävs förberedelser som att ta bort den gamla fasaden för att kunna inspektera det underliggande materialet och se till att det inte har skadats av fukt.

Fasadrenoveringen börjar med ställningsbygge samt att man täcker fasaden för väderskydd och skyddar fönstren. Sedan installeras själva fasadbeklädnaden, vilket måste göras noggrant för att säkerställa vattentäthet och hållbarhet. Beroende på materialtyp kan detta inkludera att fästa plattor, montera paneler eller applicera puts.

För att säkerhetsställa hög kvalitet är det viktigt att arbetet utförs av kvalificerade hantverkare – kontakta oss vid intresse. Många väljer även att byta fönster, dörrar och tilläggsisolera när man ändå byter fasad. Det är ett smart sätt att ta två flugor i en smäll: resultatet av att tilläggsisolera är lägre kostnader för bostaden då man effektiviserar energiförbrukningen.

När själva fasadbytet och arbetet omkring är klart görs en slutlig inspektion för att säkerställa att allt har utförts enligt plan och att kvaliteten uppfyller de uppsatta standarderna. Ofta erbjuder byggfirmor en garanti på utfört arbete, vilket ger dig som kund extra trygghet.

Vad kostar det att renovera fasad?

 

Kostnaden för att byta fasad varierar mellan olika projekt där storleken på ditt hus är en avgörande faktor.

Byggstart.se har sammanställt prisstatistik för olika fasadbytesprojekt. Statistiken visar att det i genomsnitt kostar ungefär 2,000 kronor per kvadratmeter att byta fasad inklusive isolering vilket för ett hus med 200 kvadratmeter väggyta kan landa på runt 500 000 kr. Detta pris inkluderar förberedelse & projektledning, rivning av befintlig fasad, isolering, panel och stuprör.

För att få en exakt kostnad för ditt fasadprojekt behöver en entreprenör först komma och inspektera platsen och sedan ge ett prisförslag. Din offert kommer innehålla ett detaljerat kostnadsförslag som inkluderar arbetsmoment, materialkostnader och eventuella tilläggstjänster.

Några tips från oss

 

Se till att din budget inkluderar en buffert för oväntade kostnader och överväg investeringar i energieffektiva lösningar som kan minska dina framtida energikostnader. Billigare material och arbete kan vara lockande men kan leda till högre underhållskostnader och kortare livslängd på fasaden.

 

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

 

En fasadrenovering kan ta allt från några veckor till några månader och kan utföras under hela året. Som vanligt med all renovering beror tidsåtgången på storleken på fasaden, dess skick och vad som behövs göras. Man kan räkna med att det minst tar 3–4 veckor för en genomsnittsvilla att renovera fasaden.

Begrepp som används när man pratar om fasader

 

Här har vi samlat en lista på några ord som vi tror kan hjälpa dig förstå mer om fasader och fasadrenoveringar.

Fasadmaterial

 

Det material som används på byggnadens yttre skal. Vanliga material inkluderar tegel, trä, metall, vinyl, sten och kompositmaterial. Varje material har sina egna egenskaper när det gäller hållbarhet, underhåll och estetik.

 

Ventilerad fasad

 

En konstruktion där det finns en luftspalt mellan fasadbeklädnaden och isoleringen. Detta hjälper till att förbättra byggnadens termiska prestanda och förhindrar fuktproblem.

 

Fasadbeklädnad

 

Ytterlagret av en fasad som skyddar byggnaden mot väder och vind samt bidrar till dess utseende. Beklädnaden kan bestå av paneler, plattor, skivor eller andra prefabricerade element.

 

Putssystem

 

En form av fasadbeklädnad som involverar applicering av olika lager av puts på en väggyta för att skapa en slät eller texturerad yta. Puts kan vara baserad på cement, kalk, eller syntetiska material.

 

Isolering

 

Material som används för att öka byggnadens energieffektivitet genom att minska värmeförlusten. Isoleringen kan vara placerad på insidan eller mellan väggarna i en ventilerad fasad.

 

Fönsterband

 

Horisontella eller vertikala band av fönster som integreras i fasaden. Dessa kan spela en stor roll i fasadens estetik och i byggnadens energiprestanda genom att tillföra naturligt ljus.

 

Fästdon och infästningar

 

System och komponenter som används för att montera fasadbeklädnaden på byggnadens struktur. Dessa måste vara hållbara nog att tåla byggnadens laster och väderpåverkan.

 

Solskydd

Funktionella och dekorativa element som integreras i fasaden för att kontrollera solinstrålning och värmeintrång, såsom persienner, markiser, och utskjutande balkonger.

 

Fasadrenovering

 

Processen att renovera och restaurera en byggnads fasad, ofta för att förbättra dess estetiska utseende eller energieffektivitet.

Sammanfattningsvis

 

För att sammanfatta så är det viktigt att ha koll på fasaden och inte vänta med att renovera den vid när behovet finns. Vi hoppas att du efter att ha läst artikeln förstår mer om fasadrenoveringar och hur du ska tänka när du behöver göra ett fasadbyte. Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver någon att bolla med gällande din fasad!

Related Blogs