Kundzon

Här finner du dokument som kan vara användbara för våra kunder.

Ändringar och tilläggsarbeten

Den här blanketten kan ni använda när ni vill avtala om ändringar och tilläggsarbeten vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Vid ny- och tillbyggnad av småhus rekommenderar vi att ni istället använder blanketten ”Ändringar och tillägg ABS”.

Ändringar och tillägg ABS

Detta formulär är avsett att användas som bilaga till Entreprenadkontrakt (ABS 09) vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas.

Hantverkarformuläret 14

Den här avtalsmallen kan ni använda vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Vid ny- och tillbyggnadsarbeten av småhus rekommenderar vi att ni istället använder entreprenadkontrakt ABS. För reparations- och ombyggnadsarbeten gäller konsumenttjänstlagen. Använder ni den här avtalsmallen gäller också de tillhörande allmänna bestämmelserna.

Entreprenadkontrakt ABS 09

Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. Formuläret är upprättat i anslutning till ABS 09. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas.

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader -ABS 09

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument. För reparations- och ombyggnadsarbeten bör istället de allmänna bestämmelserna i Hantverkarformuläret 09 användas.